პრემიერ მინისტრი მოდი და პრეზიდენტი ბაიდენი განიხილავენ ინდოეთ-ამერიკის გლობალური პარტნიორობის შემდგომი გამდიდრების გზებს ორმხრივ შეხვედრაზე: საგარეო საქმეთა მინისტრი.


  • ქვეყანა:
  • ინდოეთი

პრემიერ მინისტრი მოდი და პრეზიდენტი ბაიდენი განიხილოს ინდოეთ-ამერიკის გლობალური პარტნიორობის შემდგომი გამდიდრების გზები ორმხრივ შეხვედრაზე: საგარეო საქმეთა მინისტრი.

(ეს ამბავი არ არის რედაქტირებული Top News– ის თანამშრომლების მიერ და ავტომატურად გენერირებულია სინდიფიცირებული არხიდან.)