მურუგაპას ჯგუფი ზრდის PAT– ს ზრდას

გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი გამოყენებულ იქნა ვალის შემცირების მიზნით, ნათქვამია განცხადებაში. ჯგუფური კომპანიების მასშტაბით კაპიტალური ხარჯების პროგრამის გაფართოების, შევიწროების, ციფრული ინფრასტრუქტურის მიმართ დაახლოებით 445 მილიონი დოლარი იყო, წინა წლის 1,009 მილიონის წინააღმდეგ. კაპიტალური ხარჯები იყო დაბალია გამოწვევების გამო Covid-19– ის გავრცელების გამო, ნათქვამია განცხადებაში. 10 ჩამოთვლილი კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით 1,28,707 მილიონ ლარამდეა, გასული წლის ცხრა ჩამოთვლილი კომპანიის 46,683 მილიონ ლარამდე. განაცხადა.


  • ქვეყანა:
  • ინდოეთი

ჩენაი, 6 სექტემბერი (PTI): დივერსიფიცირებული ბიზნეს კონგლომერატი მურუგაპა ჯგუფი ორშაბათს განაცხადა, რომ მან დაადგინა მოგების 52.7 პროცენტი გადასახადების შემდგომ (PAT) 2021 წლის 31 მარტს დამთავრებული წლისთვის. მან შეადგინა 4,500 მილიონი რუბლი გასული წლის შესაბამისი პერიოდის 2,946 მილიონის წინააღმდეგ, ნათქვამია ჯგუფის განცხადებაში. აქ.

2020-21 წლებში კომპანიამ დაარეგისტრირა ბრუნვის 9,5 პროცენტიანი ზრდა 41,713 მლნ ლარად, წინა ფისკალურ ანალოგიურ პერიოდში 38,105 მილიონ რუბლთან შედარებით.

პროცენტამდე, გადასახადებამდე, ამორტიზაციამდე და ამორტიზაციამდე მიღებულმა შემოსავალმა (EBITDA) 20,4 პროცენტიანი ზრდა შეადგინა 6,440 მილიონ რუბლამდე, ბოლო ფისკალური 5,347 მილიონი რუბლიდან.

როდის გამოვა ერთი მუშტი კაცი სეზონი 3

წლის განმავლობაში, Tube Investments of India შეიძინა 53,16 პროცენტიანი წილი inCG Power და შპს სამრეწველო გადაწყვეტილებები ჯგუფის კონსოლიდირებული ბრუნვა მოიცავს CG Power– ს 2020 წლის დეკემბრის ჩათვლით-2021 წლის მარტი. ამ ფინანსურ წელს, EID Parry გაყიდა მისი შვილობილი კომპანიის შპს Coromandel International– ის 4 პროცენტი საერთო ღირებულებით 835 მლნ. გაყიდვიდან შემოსული თანხა მოხმარდა ვალის შემცირებას, ნათქვამია განცხადებაში.

ერთობლივი კაპიტალური დანახარჯების პროგრამა გაფართოების, შევიწროების, ციფრული ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ჯგუფის კომპანიებისათვის იყო დაახლოებით 445 მილიონი რუბლი, წინა წლის 1,009 მილიონ რუბლის წინააღმდეგ.

კაპიტალური ხარჯები დაბალი იყო Covid-19– ის გამო გამოწვევების გამო გამოწვევების გამო, ნათქვამია განცხადებაში.

ფირფიტა დემონის ფორმა

საბაზრო კაპიტალიზაცია (10 ჩამოთვლილი კომპანიისგან) 2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 1,28,707 მილიონ რუბლს, გასული წლის 46 683 მილიონ ლარამდე (ცხრა ჩამოთვლილი კომპანიისთვის), ნათქვამია განცხადებაში.

(ეს ამბავი არ არის რედაქტირებული Top News– ის თანამშრომლების მიერ და ავტომატურად გენერირდება სინდიფიცირებული არხიდან.)