ბენგალის მთავრობა ნიშნავს 10 მაღალჩინოსანთა IPS ოფიცერს, რომლებიც დაეხმარება კალკუტას უმაღლესი სასამართლოს მიერ შექმნილ SIT– ს, გამოძიების შემდგომ ქვეყანაში ძალადობის გამოსაძიებლად: ჩინოვნიკები.


  • ქვეყანა:
  • ინდოეთი

ბენგალის მთავრობა ნიშნავს 10 უფროს IPS ოფიცერს, რათა დაეხმარონ SALIT– ს მიერ შექმნილ კალკუტას უმაღლესი სასამართლო გამოიძიებს არჩევნების შემდგომ ძალადობას შტატში: ჩინოვნიკები.

(ეს ამბავი არ არის რედაქტირებული Top News– ის თანამშრომლების მიერ და ავტომატურად გენერირდება სინდიფიცირებული არხიდან.)